• broken image
 • Het Droomhuis staat midden in het centrum van Wageningen. Een kleurrijk huis dat is aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de bewoners. In het Droomhuis wonen 7 bewoners die omgeven worden met alle zorg en aandacht die zij nodig hebben. Het huis biedt een veilige, kleinschalige en stimulerende woonvorm waarin bewoners zo veel mogelijk regie over hun eigen leven kunnen voeren.

   

  Een huis midden in de samenleving, waar ouders, broers, zussen en vrienden ook welkom zijn en altijd nauw betrokken. Elke bewoner heeft zijn eigen kamer heeft en kan tevens gebruik maken van verschillende gemeenschappelijke ruimtes zoals de snoezelkamer!

 • Bewoners

 • De bewoners van het Droomhuis is een mooie mix tussen verschillende karakters. De meeste van hen wonen sinds de oprichting in het Droomhuis. Overdag gaan verschillende bewoners naar een externe dagbesteding, in de avond wordt er gezamenlijk gegeten en activiteiten gedaan. Op dit moment is er ruimte voor een nieuwe bewoner! Neem voor interesse contact op via onderstaand contactformulier.
 • Doelstelling

 • Het Droomhuis is een kleinschalige woonvorm voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Het Droomhuis is opgericht in 2007 op initiatief van verschillende ouders en werd bij de oprichting bestempeld als unieke woonvoorziening. Het Droomhuis wil bewoners een veilige, kleinschalige en stimulerende woonvorm bieden. De zorg en begeleiding zijn gericht op het leren beheersen van basisvaardigheden om zelfredzaamheid en sociaal emotionele ontwikkeling zo groot mogelijke kansen te geven.

   

  Respect en solidariteit zijn belangrijke waarden. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van sociaal besef gericht op het samenwonen in een gezinssituatie. In het huis is plaats voor zeven jongeren tussen de twintig en vijfenveertig jaar. Allen krijgen professionele ondersteuning en begeleiding. Deze wordt op maat geboden, passend bij de mogelijkheden van de jongeren.

   

 • Foto's

 • Wonen in het Droomhuis is een hele beleving op zich! Het barst van de activiteiten. Van spelletjesavonden, vakanties naar Texel en Schiermonnikoog, een bezoek aan de dierentuin, kerstballen uitzoeken op de kerstmarkt, huifkartocht door het bos, klussen in de tuin, een ijsje eten in het dorp en niet te vergeten het uitgebreid vieren van ieders verjaardag! In het Droomhuis is altijd iets te doen.

 • Stichting en Vereniging

 • Om het Droomhuis te ondersteunen is een vereniging opgericht. Per bewoner zijn twee familieleden lid van de vereniging Het Droomhuis. Deze Vereniging heeft samenwerkingscontracten met de Woningstichting en 's Heeren Loo - Midden Nederland.

   

  Het Droomhuis heeft als rechtsvorm de Vereniging Het Droomhuis. Per bewoner zijn twee familieleden lid van de Vereniging Het Droomhuis. Het bestuur van de Vereniging het Droomhuis wordt gevormd door de externe bestuursleden Erik Haks (voorzitter), Marja van Houten (secretaris), Derk Jan van Duren (penningmeester) en Ge van den Berk.


  Naast de Vereniging het Droomhuis functioneert de Stichting het Droomhuis. De Stichting het Droomhuis is opgericht voor de financiële ondersteuning van het Droomhuis; giften, donaties, legaten en de opbrengst van de (helft van de) jaarlijkse NSGK-collecte komen 100% ten goede aan het Droomhuis.

   

  Het bestuur van De Stichting het Droomhuis wordt gevormd door Gabriël Enkelaar (voorzitter), Aart van den Berg (secretaris) en Ge van den Berk. De balans en de staat van baten en lasten over de afgelopen jaren zijn hieronder te vinden in de Jaarrekeningen.

 • Documentatie Stichting het Droomhuis

 • Contact

  Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

 • Niemeijerstraat 35, 6701 CM
  Wageningen
  0317-450278
 • Partners van het Droomhuis

  broken image
  broken image
  broken image
  broken image